top of page

Kurz: Tatér zakončený profesní zkouškou

Po dokončení kurzu obdrží uchazeč osvědčení s celostátní platností akreditované MŠMT

  • Začíná 1. 8.
  • 20 000 českých korun
  • AmazingTattoo Praha

Volná místa


Popis služby

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu: Vyučení či rekvalifikační kurz v oboru kosmetička (kurz kosmetičky může být nastoupen současně s kurzem Tatér, jedinou podmínkou je úspěšně dokončený kurz kosmetička před dokončením kurzu Tatér) nebo odborná způsobilost podle § 8 ost.2 nebo § 3 odst. 1 vyhlášky č. 77/1981 Sb. O zdravotnických pracovnícíh a jiných odborných pracovních ve zdravotnictví, obor: všeobecná zdravotní sestra nebo dětská sestra nebo porodní asistentka(ženská sestra) nebo lékaře. Dosažení věku 18 let, Potvrzení o zdravotní způsobilosti ( zdravotní průkaz) Co se naučíte: Absolvent kurzu umí pracovat s tetovacími barvami, zná techniku míchání barev, použití anestetik, umí provádět dekorativní výkony na zdravé lidské kůži, získá odborné znalosti dané problematiky. Zná základy hygieny, první pomoci, základy anatomie a fyziologie lidského těla a dermatologie. Získá potřebné znalosti pro komunikaci se zákazníkem a základy legislativy. Po absolvování státní zkoušky absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností pro živnost porušování integrity lidské kůže. Cena kurzu: 20 000,- Kč. Autorizační zkouška je zpoplatněna ve výši 3 000 Kč a je započtena v ceně kurzovného. (nutná k získání např. živnostenského listu a podobně – platnost v EU). Celková cena i s autorizačním poplatkem je 20 000,- Kč. Opravné termíny zkoušek jsou zpoplatněny 3 000 Kč za účastníka. Začátek nejbližšího kurzu: Dostupné termíny a podrobné informace získáte prostřednictvím elektronické pošty na info@taterskekurzy.cz nebo telefonicky na telefonu +420 776853572 Uvedený den začátku kurzu je jen orientační první den kurzu. Ostatní termíny si domlouvá každý uchazeč sám dle svých časových možností.


Nadcházející služby


Kontaktní údaje

  • Nad Šutkou 540/14, Prague 8-Kobylisy, Czechia

    776853572

    Info@taterskekurzy.cz


bottom of page